Milieucharter

100km Dodentocht & het milieu

Ons milieuplan

De deelcel MEP, MIlieu Educatieve Ploeg, neemt zoveel mogelijk milieuvriendelijke initiatieven binnen de organisatie van 100Km Dodentocht. Het doel is de afvalberg, die met een massa-evenement zoals 100Km Dodentocht gepaard gaat, te verkleinen en het resterende afval zo goed mogelijk te verwerken.

Waarom een milieuplan?

Binnen de wandelsport staat een groene en rustige wandelomgeving centraal. Het past daarom ook volledig binnen de filosofie van de organisatie van 100Km Dodentocht om mee te werken aan een gezond en proper milieu. We zijn van oordeel dat een grote organisatie als 100Km Dodentocht een voortrekkersrol moet spelen op dit vlak en een voorbeeld moet zijn voor andere evenementen en organisaties uit de streek.

Wat gaan we doen?

1.

Preventie

Het is belangrijk om de afvalberg zo veel mogelijk te verkleinen. Het opvallendste initiatief van de organisatie van 100Km Dodentocht in de strijd tegen het afval, is het gebruik van herbruikbare bekers in de centrale tent op het kerkplein. Het is een eenvoudig systeem en spaart al snel 60.000 wegwerpbekers uit.

2.

Afvalinzameling en afvalverwerking

Zowel langs het wandelparcours als tijdens de festiviteiten in het centrum van Bornem doen we ons uiterste best om geen afval achter te laten. We verdelen het afval in verschillende fracties: blik, papier en restafval. Een duidelijke signalisatie helpt de toeschouwer, want dit vraagt natuurlijk de medewerker van alle toeschouwers en deelnemers.
Langs het parcours worden op de knelpunten extra vuilniszakken voorzien. Op ongeveer één kilometer na elke post is er de mogelijkheid om afval weg te werpen. We vragen aan de wandelaars om hun afval in de daartoe bestemde vuilnistonnen of –zakken te werpen. Daarnaast helpen medewerkers van de verschillende controleposten mee het parcours op te ruimen.

3.

Milieucharter voor de sponsor

Dit milieucharter is een vrijwillig engagement waarbij de ondertekenaar zich uitspreekt om een aantal welbepaalde ideeën, opdrachten en richtlijnen te volgen en zelf actief uit te dragen.
Dit charter heeft zeker niet tot doel de promotieacties van de sponsor in te perken of de sponsor tot extra uitgaven te dwingen. Het is wel de bedoeling om bij het plannen van een marketingcampagne rekening te houden met eventuele nadelige gevolgen voor het milieu en dus ook voor het publiek.

Voordelen voor de sponsor

Waarom een charter?

De wandelsport gaat hand in hand met een mooi natuurlijk kader. De link naar een gedegen afvalbeleid is dan ook makkelijk te leggen. We willen de milieuoverlast voor de omwonenden zo veel mogelijk beperken. Verder vinden we dat iedere organisatie niet blind mag zijn voor de milieuproblematiek. Daarom wil de organisatie van 100Km Dodentocht mensen milieubewust maken en tot voorbeeld dienen.

Ondertekenende sponsors verklaren zich akkoord met volgende bepalingen en zijn bereid mee te werken aan een afvalarme 100Km Dodentocht.