Goede doelen

Laat je sponsoren

Een duwtje in de rug

Ieder jaar staan er enkele honderden wandelaars aan de start die wandelen voor het goede doel. Zij laten zich sponsoren om een vereniging een financieel duwtje in te rug te geven. Als organisatie vinden we het belangrijk dat de naam van 100km Dodentocht gekoppeld wordt aan verenigingen die mee achter de waarden van Dodentocht staan.

Daarom vragen we je om je vereniging te registreren als goed doel door het invulformulier in te vullen voor 15 Juli 2023. De Raad van Bestuur bekijkt de aanvragen en contacteert je na de evaluatie. Bij een positief advies nemen we jouw vereniging op op onze website.

Deelnemen kan enkel indien je op voorhand bent ingeschreven. Hou wel rekening met een aantal voorwaarden voor je je vereniging registreert als goed doel.

 

Goede doelen 2023

Goede doelen 2022

VZW COckerillhof

De uitvalsbasis van COckerillhof is een gezellig domein aan de spoorweg in Hoboken waar 9 personen met een beperking samenleven met een zorggezin met 4 kinderen. In de werking staan inclusie, zelfstandigheid, maatgericht en krachtgericht werken centraal.

Bezoek website

Villa Vip Wondelgem

Een VillaVip is een hedendaagse, fijne en kleinschalige woning waar 10 volwassenen met een beperking samenwonen met een zorgkoppel. In een VillaVip is het in de eerste plaats gezellig vertoeven. De bewoners leven er volgens hun eigen ritme, interesses en passies. Samen met het zorgkoppel bouwen ze er aan een gezellige thuis.

Bezoek website

Villa Max

VillaMax is een warme organisatie die gezinnen met een ernstig ziek kind een unieke en kosteloze vakantie aanbiedt. Tijdens het verblijf kan het gezin rekenen op een uitgebreid aanbod van leuke activiteiten en de nodige (zorg)ondersteuning.

Bezoek website
Logo Wondergebaar

Vereniging voor dove en slechthorende kinderen

Wondergebaar, een Limburgse jeugdbeweging voor dove en slechthorende kinderen van 3 tot 12 jaar, wil via 100KM Dodentocht geld inzamelen om een kamp te organiseren voor de kinderen. En zodat de vereniging kan blijven groeien en de kinderen kunnen blijven genieten van speelnamiddagen in een taal die voor hun toegankelijk is, nl. Vlaamse Gebarentaal.

Bezoek website

Stop Alzheimer

De Stichting Alzheimer Onderzoek (afgekort SAO) is een Belgische non-profit organisatie. De primaire doelstelling van SAO is financiële steun geven aan basis, klinisch en diagnostisch wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en mogelijke behandelingsmethoden van de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten.

Bezoek website

Stichting TuTu

Stichting TuTu heeft als missie om ongeneeslijk zieke ouders te helpen bij het maken van tastbare, blijvende herinneringen met en voor hun kinderen. Dit doen we door wensgezinnen te koppelen aan bestaande initiatieven of door wensen op maat in te vullen. Zo helpen we mee om nú herinneringen te maken voor later. Want later is nu.

Bezoek website

Sint-Lodewijk

Sint-Lodewijk is dé referentie in onderwijs, zorg en ondersteuning voor personen met een motorische beperking, mét een warm hart. Door zich op te geven als goed doel van 100Km Dodentocht willen ze geld inzamelen om materiaal aan te kopen waar mensen met een beperking behoefte aan hebben.

Bezoek website

Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Merelbeke

Het opvangcentrum voor Vogels & Wilde Dieren in Merelbeke vangt jaarlijks ongeveer 7000 wilde dieren op met als doel deze na herstel terug in de natuur te plaatsen. De oorzaken van opname zijn van uiteenlopende aard: slachtoffers van hoogspanningskabels en verkeer, jachtmisbruiken, botulisme en andere vergiftigingen, geroofde of uit het nest gevallen jongen, stookolieslachtoffers, in beslag genomen vogels op basis van de wet op de vogelbescherming enz…

Bezoek website

Kinderkankerfonds

Vzw Kinderkankerfonds geeft financiële en psychologische steun aan kinderen met kanker en hun gezinnen. De behandeling maakt de genezingskansen steeds hoger, maar de behandeling duurt lang en gaat vaak gepaard met bijwerkingen.

Bezoek website
Hippo and friends

Hippo and Friends

Hippo and Friends wil kinderen met type 1 diabetes een gezicht geven. Het wil bewustwording creëren. Met sportprojecten zoals diaT1op ( www.diaT1op.be ) wil de vereniging mensen meer aan het sporten brengen, waardoor ze beter met de chronische auto-immuunziekte om kunnen. Hippo and Friends ondersteunt ook het klinisch en fundamenteel onderzoek naar de oorzaak en genezing van type 1 diabetes.

Bezoek website

Het Belgisch Kinderkanker Steunfonds VZW

BKKS ondersteunt gezinnen die een kind van baby tot jongvolwassenheid met kankerdiagnose hebben over heel Vlaanderen op maat en persoonlijk. Het begeleidt hen in hun moeilijke traject met financiële, emotionele, juridische, sociale ondersteuning. De organisatie wil een lichtpuntje zijn in donkere dagen, lotgenoten samenbrengen, uitstapjes voor een gezin organiseren, ….

Bezoek website

Een cent voor Gambia

Ondersteuning voor de allerarmsten onder de Gambiaanse bevolking. Dit doormiddel van voedsel- en kledijpakketten, medische ondersteuning en operaties, heropbouw van woningen door klimaat of brand invloeden, veiligheid voor de bouwvakkers en aanverwante beroepen, sponsoring van schoolkinderen.

Bezoek website

Dokters van de Wereld

Als onafhankelijke medische ngo komen Dokters van de Wereld in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen. Naast zorg verlenen, werkt het ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Bezoek website

Dierenasiel Ninove

Het doel van Dierenasiel Ninove is het geven van een nieuwe kans aan dieren die een nieuwe thuis zoeken en het opvangen van verloren dieren. Wandel mee voor dit dierenasiel zodat het hun accommodaties kan verbeteren en de dieren goed kan voorbereiden op een nieuwe thuis.

Bezoek website

Contactclowns in de zorg Neuzeneuze vzw

Via onze belevingsgerichte houding en geïntegreerde aanpak willen wij een meerwaarde betekenen voor mensen met dementie en personen met een verstandelijke beperking alsook hun omgeving. Met 2 contactclowns/gentleclowns brengen we een belevingsgericht moment in woonzorgcentra en voorzieningen.

Bezoek website
Clini Clowns

Cliniclowns

De Cliniclowns brengen afleiding en plezier aan kinderen die door ziekte en/of een handicap in een ziekenhuis moeten verblijven en daardoor weinig contact hebben met hun eigen leefwereld. Door middel van improvisatie proberen de clowns binnen de vier muren van een ziekenhuiskamer deze leefwereld weer wat op te roepen.

Bezoek website

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) is een vzw met als basisdoelstelling het voorkomen van zelfdoding. Veel van de werking bestaat uit het werven, opleiden en opvolgen van een steeds groeiende groep vrijwilligers, die de telefoonlijn, chatlijn en maildienst van de Zelfmoordlijn bemannen. Daarnaast staat het CPZ ook in voor het uitdragen van suïcidepreventie in de brede zin, onder meer door het geven van vormingen en door sensibilisering in de samenleving. 

Bezoek website
logo Behind Endo

Behind Endo

Behind Endo (STORIES) is een veilige community voor ervaringsverhalen van endosisters én hun partners (bewustwording), correcte info over endometriose en concrete handvaten tijdens gesprekken met dokters (educatie), tips om op een holistische manier het dagelijkse leven met endometriose draaglijk te maken (levenskwaliteit) en acties om de nodige (h)erkenning en omkadering rond endometriose in BE en NL te verkrijgen (actie).

Bezoek website

Basisschool Ten Dries

4 deelnemers wandelen voor de school buitengewoon onderwijs ten Dries in Landegem. De dochter van één van de wandelaars loopt daar school. Zij laten zich sponsoren aan €1 per gewandelde kilometer, waarbij het geld rechtstreeks op de giftenrekening van de school wordt gestort.

Bezoek website

ALS liga

“A cure for ALS” is het onderzoekfonds van de ALS Liga België. Giften aan dit fonds worden integraal besteed aan wetenschappelijk onderzoek. Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een dodelijke zenuw-spierziekte die alle spiergroepen, met uitzondering van de autonoom aangestuurde spieren, kan aantasten.

Bezoek website
Logo Agapy Flying cats

Agapi Flying Cats

Agapi Flying Cats zet zich in om het leven van straatkatten in Griekenland (Athene en Thessaloniki) te verbeteren door samen met hun fosters sterilisatieprogramma’s in Griekenland op te zetten. Een tweede doel is om te bemiddelen in adopties van straatkatten en ze een liefdevol en veilig leven in Nederland en België te geven.

Bezoek website

A touch of Rose

‘A touch of Rose’ kan een belangrijke aanvulling betekenen op de klassieke medische therapie om er zo voor te zorgen dat de patiënt en zijn of haar familie die met kanker geconfronteerd worden, hier extra kracht kunnen uit putten om de strijd ten volle aan te gaan of zo goed mogelijk verder te leven met deze ziekte .
Om het gehele welzijn van de patiënt en zijn omgeving nog extra te verbeteren, wordt een pakket van diensten aangeboden zowel op individuele basis als in groepsverband.

Bezoek website

Debra ijvert voor betaalbare en toegankelijke gespecialiseerde zorg en erkenning van EB als chronische en zeldzame ziekte. Bv. terugbetaling van het wondzorgmateriaal, vorming van verpleegkundigen en financiering van een ‘EB-nurse’, ondersteuning van het multidisciplinair EB-team, oprichting van een erkend EB expertisencentrum ..

Bezoek website

Registreren als goed doel

Voorwaarden:

  • Het is verboden om, zonder schriftelijk toelating, het logo van Dodentocht te gebruiken. Bij misbruik worden maatregelen genomen.
  • Godsdienstige of politieke doelen worden geweigerd.
  • Commerciële activiteiten zijn niet toegelaten.
  • De goede naam van 100km Dodentocht mag niet misbruikt worden.
  • Vermeld eigen sponsors mee op je aanvraag. Zij mogen geen concurrent zijn van deze waar 100km Dodentocht overeenkomsten heeft.
  • Deze aanvraag is niet langer geldig dan 1 september. Voor verdere acties moet er opnieuw een aanvraag gebeuren.
  • 100km Dodentocht regelt het gebruik van t-shirts met bedrukking via de eigen leverancier tegen een voordelig tarief.
  • Aanvragen dienen voor 15 juli te gebeuren.

Logo goed doel

Goede doel-logo png
Wens je het Goede doel-logo van 100Km Dodentocht te gebruiken voor jouw sponsoring?
Je vindt het logo in verschillende formaten hieronder terug: