Goede doelen

Laat je sponsoren

Een duwtje in de rug

Ieder jaar staan er enkele honderden wandelaars aan de start die wandelen voor het goede doel. Zij laten zich sponsoren om een vereniging een financieel duwtje in te rug te geven. Als organisatie vinden we het belangrijk dat de naam van 100km Dodentocht gekoppeld wordt aan verenigingen die mee achter de waarden van Dodentocht staan.

Daarom vragen we je om je vereniging te registreren als goed doel door het invulformulier in te vullen voor 1 augustus 2022. De Raad van Bestuur bekijkt de aanvragen en contacteert je na de evaluatie. Bij een positief advies nemen we jouw vereniging op op onze website.

Deelnemen kan enkel indien je op voorhand bent ingeschreven. Hou wel rekening met een aantal voorwaarden voor je je vereniging registreert als goed doel.

Goede doelen 2022

Registreren als goed doel

Voorwaarden:

  • Het is verboden om, zonder schriftelijk toelating, het logo van Dodentocht te gebruiken. Bij misbruik worden maatregelen genomen.
  • Godsdienstige of politieke doelen worden geweigerd.
  • Commerciële activiteiten zijn niet toegelaten.
  • De goede naam van 100km Dodentocht mag niet misbruikt worden.
  • Vermeld eigen sponsors mee op je aanvraag. Zij mogen geen concurrent zijn van deze waar 100km Dodentocht overeenkomsten heeft.
  • Deze aanvraag is niet langer geldig dan 1 september. Voor verdere acties moet er opnieuw een aanvraag gebeuren.
  • 100km Dodentocht regelt het gebruik van t-shirts met bedrukking via de eigen leverancier tegen een voordelig tarief.