Organisatie

100Km Dodentocht – Kadee vzw

Van wandeltocht tot internationaal evenement

Wat ooit begon als een wandeltocht, georganiseerd door het plaatselijke jeugdheuis vzw Kadee, is uitgegroeid tot een internationaal evenement met een op zichzelf staande organisatie: 100Km Dodentocht – Kadee vzw.
Gedurende het jaar zetten een honderdtal medewerkers binnen verschillende cellen zich vrijwillig en belangeloos in om 13 000 wandelaars de tocht van hun leven te bezorgen en meer dan 150 000 toeschouwers te ontvangen.

Een celcoördinator leidt iedere cel. Zij komen maandelijks samen om te vergaderen en te werken rond celspecifieke taken. Op de comitévergaderingen komen de hoofdcoördinator, celcoördinatoren en vaste medewerkers samen zodat iedereen op de hoogte blijft van wat er gebeurt in de andere cellen.
Deelnemen kan enkel indien je op voorhand bent ingeschreven.

Tijdens Dodentocht zelf zijn meer dan 1 300 vrijwilligers dag en nacht in de weer. Daarnaast kan vzw Kadee Dodentocht rekenen op de hulp van nog een 150-tal ordehandhavers en een 500-tal Rode Kruis medewerkers.

Zin om mee te helpen? Bekijk zeker onze vacatures en medewerkerspagina.

Wist je dat ...

De Dodentocht al opgestart is in 1970? Van de eerste 65 wandelaars bereiken 47 deelnemers de finish. Lees meer over de geschiedenis.