Warmste Winter Wandeling

Goede Doelen

Goede doelen

Algemene pot

Wil je je steentje bijdragen aan de goede doelen maar vind je het moeilijk te kiezen? Doneer dan in de Algemene Pot. Dodentocht kadee vzw verdeelt de opbrengst in deze pot onder alle goede doelen. 

Het Felix project

Vzw Het Felix Project zet zich op de meest efficiënte en diervriendelijke manier in om het aantal zwerfkatten tot een minimum te beperken, en tot het bekomen van een duurzame verantwoorde oplossing voor dit probleem.

Rode Kruis Vlaanderen

Rode Kruis Vlaanderen is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. Zij komen op voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland, zijn actief op het vlak van rampenbestrijding, zelfredzaamheid en bloedvoorziening.

vzw Sint-Bavo Wilrijk

Voor het deelproject ‘belevingstuin’, als onderdeel van het project ‘wonen en leven’ hebben we extra geld nodig voor heraanleg tuin, pergola, …
vzw Sint-Bavo Wilrijk

De egeltjes vzw

De Egeltjes vzw is een kinderopvang voor peuters en kleuters  uit kwetsbare gezinnen, kinderen met een ontwikkelingsvertraging, een handicap, autisme, kinderen komende uit moeilijke gezinssituaties. 

Welzijnszorg

Welzijnszorg is de grootste beweging tegen armoede in Vlaanderen en Brussel. 

WWF Vlaanderen

WWF is een internationale organisatie die oplossingen aanreikt om de natuur wereldwijd te herstellen en te beschermen. 

Berrefonds

Het Berrefonds wil een houvast zijn voor (groot)ouders, familie en vrienden op het moment dat hen het ondenkbare overkomt: het verlies van een kind.

vzw Eddy Strijckers

De vzw Eddy Strijckers ondersteunt sociale projecten en partners van hulpverleners die zijn omgekomen tijdens het beoefenen van hun beroep. 

Mediclowns

Gewone burgers die, net als superhelden, hun ware gelaat enkel tonen aan zij die hen het meest nodig hebben? Dat zijn de Mediclowns!

Touch of Rose vzw

Touch of Rose is een psychosociaal oncologisch welzijnscentrum

ALS liga

ALS Liga reikt ALS-patiënten diverse vormen van ondersteuning aan om hen een zo kwaliteitsvol leven aan te bieden.

vzw Think Pink

Vzw Think-Pink is de permanente bewustmakingscampagne die opgericht werd in het kader van de strijd tegen borstkanker in België.

Reva Ter Linde vzw

Revalidatiecentrum Ter Linde is een ambulant CAR-centrum. Dit centrum begeleidt wekelijks een 100-tal kinderen met autisme, ADHD of een mentale beperking. 

De Zuidpoort vzw

De Zuidpoort vzw is een veilige, stimulerende ontmoetingsplek voor mensen met en zonder armoede ervaring binnen de wijk Nieuw-Gent. 

Shangrila Home

Shangrila Home is een opvangtehuis voor straatkinderen in Nepal. 

Eén cent voor Gambia

Eén cent voor Gambia ondersteunt zoveel mogelijk de arme bevolking van Gambia door middel van ze te voorzien in de dagdagelijkse behoeften (eten, drinken).

vzw Kadee

Alle kinderen verdienen het om in de vakantie een week op kamp te gaan en gewoon te genieten. Zeker ook kinderen in armoede of een maatschappelijk kwetsbare situatie, die al te veel stress en problemen moeten ondergaan. Specifiek voor deze kinderen organiseert vzw Kadee vakantiekampen.

vzw De Valier

vzw De Valier is een dienstverleningscentrum voor volwassen personen met een handicap in Liederkerke.

Eén cent voor Gambia

Eén cent voor Gambia ondersteunt zoveel mogelijk de arme bevolking van Gambia door middel van ze te voorzien in de dagdagelijkse behoeften (eten, drinken).

Child-Help

Child-Help wil de kwaliteit van leven verbeteren van kinderen met spina bifida (open rug) en hydrocefalie (waterhoofd) in ontwikkelingslanden door tijdige detectie en levenslange zorg aan deze kinderen te voorzien,

Kebene Children's home

Kebene Children’s Home is een kleinschalig project dat straat- en weeskinderen opvangt in Kenia.

MPI Oosterlo Huis Helena

Met Huis Helena bieden we gespecialiseerde ondersteuning aan een zeer specifieke doelgroep waarbij ernstige gedrags- en/of emotionele problemen vaak de bovenhand nemen.

Kattenadoptiecafé Puss and Books

De zorg voor thuisloze katten en hen een gouden mandje bezorgen. Daarnaast ook een kenniscentrum en een actieve schakel in de zwerfkattenproblematiek. 
Meer info op pussandbooks.be

River Cleanup vzw

River Cleanup is een organisatie die inzet op bewustwording van de plastiek afval problematiek in rivieren. We zetten wereldwijd schoonmaakacties op langs rivieren en installeren ook technologieën die automatisch afval verzamelen.

Vereniging selectief Mutisme

De Vereniging Selectief Mutisme wil meer begrip vragen voor kinderen met praatangst, het onderwijs en de hulpverlening sensibiliseren om deze kinderen te sensibiliseren en wetenschappelijk onderzoek naar selectief mutisme stimuleren.

vzw Little Hearts

Little Hearts is een weeshuis in Cambodja waar we kinderen begeleiden tot ze als jongvolwassenen zelfstandig door het leven kunnen gaan.

Care for humanity

Care for humanity uit Waarschoot bindt de strijd aan met armoede, verspilling en ongelijkheid. De organisatie verdeelt voedselpakketten, kleine huisraad, meubelen en kleding in Waarschoot, Zomergem en Lovendegem. 

vzw De Wombat

vzw De Wombat bouwt slaapkamers, speeltuinen, zorgmeubilair voor ernstig zieke en gehandicapte kinderen tussen 0 en 18 jaar oud. 

SOS Kinderdorpen Rajshahi

SOS Kinderdorpen biedt kinderen een veilige omgeving. In de dorpen krijgen de kinderen onderwijs. Families worden versterkt, ouders krijgen opleiding die hun kansen op werk verhogen. 

vzw De Companjong

Activiteiten voor personen met jongdementie. 
De Companjong

vzw OSTC

vzw OSTC zet zich in om de rechten van mensen die lijden aan het overdruksyndroom te verdedigen. 

vzw Hope Flanders

H.O.P.E. Flanders is een Vlaamse organisatie die zich inzet in het zuiden voor kwetsbare kinderen, die onrechtstreeks slachtoffers worden van HIV/aids

ALS Fonds Vlaanderen

ALS Fonds Vlaanderen vzw heeft een dubbele missie: enerzijds het inzamelen van fondsen ter ondersteuning en bevordering van het wetenschappelijk onderzoek naar ALS. Anderzijds willen we bijdragen aan een grotere naamsbekendheid van de ziekte.

School zonder Racisme vzw

School zonder Racisme vzw is een partner voor scholen die de uitdaging aangaan om burgerschapseducatie te integreren in de schoolcultuur en werk willen maken van een schoolklimaat dat diversiteit erkent en omarmt.

vzw Ouders van een overleden Kind

De zelfhulpgroep ‘Ouders Van een Overleden Kind’ wil ouders die een kind verliezen een helpende hand reiken en bijstaan in de verwerking van het immense verdriet. 

Ouderraad de Wegwijzer Balegem

Ouderraad de Wegwijzer ondersteunt de school in haar werking. Het opgehaalde geld wordt altijd terug in de kinderen geïnvesteerd. 

Cunina vzw

Cunina helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Via peterschappen en giften creëren we opportuniteiten in het onderwijs.

Het Huis Bezoekruimte

Het Huis organiseert contacten tussen ouders, grootouders en hun kinderen.
Deze kinderen zijn dikwijls de dupe van een zogenaamde “(v)echtscheiding”, waarbij het contact tussen de ouders onderling dermate is verstoord dat het noodzakelijk is een onafhankelijke en veilige plek te bieden waar het contact hersteld kan worden.

Het Blauwe Kruis België

Dierenasiel voor honden en katten. We zijn aan het sparen voor nieuwe hondenkennels in Wommelgem. 
Blauwe Kruis België

Vluchtelingenwerk Klein-Brabant Willebroek

VKBW is een feitelijke vereniging die vluchtelingen uit onze streek steunt op verschillende manieren: financieel, schoolwerkbegeleiding, ziekenhuisvervoer, hulp bij administratie, … 

Schoonderhage vzw

Schoonderhage vzw staat garant voor een brede waaier aan zorg en ondersteuning aan volwassen personen met een mentale handicap: van intensieve woonondersteuning over dagbesteding tot begeleid werk.

Vlaamse Liga Voor Fibromyalgiepatiënten

De Vlaamse liga voor fibromyalgie patiënten is opgericht voor het verspreiden van informatie rond fibromyalgie en de bekendheid ervan bevorderen bij zowel patiënten als hun omgeving, medici, hulpverleners, hulpverlenende instanties, politiekers, …

Belgisch Centrum voor Geleidehonden

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) vzw is een nationale mobiliteitsorganisatie die sinds 1990 blindengeleidehonden opleidt en kosteloos ter beschikking stelt aan personen met een visuele beperking.

Stappen tegen Pesten

Stappen Tegen Pesten zamelt geld in voor de vzw school zonder pesten.

Pink Ribbon

Pink Ribbon vzw strijdt tegen borstkanker en is actief op drie fronten: preventie, opsporing en psychosociale zorg.

Te Gek!?

Het project Te Gek!? tracht, samen met de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid, al jaren psychische problemen in Vlaanderen bespreekbaar te maken en te komen tot een juiste kijk ten aanzien van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Toontjeshuis Moerkerke

Toontjeshuis Moerkerke, een toekomstig huis voor mensen met een beperking.

Duchenne parent project Belgium vzw

Duchenne Parent Project Belgium is een onafhankelijke vereniging van ouders en familieleden van kinderen met Duchenne spierdystrofie.

vzw Oigo

VZW OIGO (Opgeven Is Geen Optie) heeft tot doel een daadwerkelijke bijdrage te leveren in de strijd tegen kanker en dit met alle nodige middelen en alle nodige initiatieven. 

Belgische Vereniging voor Longfibrose VZW

De Belgische vereniging voor longfibrose is een patiënten organisatie die als doel heeft het leven van mensen met IPF te verbeteren.

Coaching For Heroes vzw

Opgericht in maart 2020, ondersteunen wij op dit moment de eerstelijnszorgverleners, mensen die in direct contact staan met covid-patiënten, en die een luisterend oor kunnen gebruiken. 
Coaching for heroes

Feestvarken vzw

Feestvarken vzw schenkt kansarme kindjes een verjaardag waar elk kind recht op heeft.

Cokoen

Cokoen is een vereniging voor ex-couveusekinderen. We willen jongvolwassenen informatie en lotgenotencontact aanbieden.

Kick Cancer

Kick Cancer heeft een missie. Wij willen alle kinderen met kanker genezen. Nieuwe behandelingen vinden, bestaande behandelingen verbeteren en kinderkanker voor eens en voor altijd zo ver weg shotten dat het nooit, maar dan ook nooit meer terugkomt!

De Markgrave vzw

De Markgrave wil bijdragen tot de levenskwaliteit van kinderen en volwassenen met een visuele en al dan niet bijkomende beperkingen. Daarom zetten we in op brede ondersteuning.

Scholen MPI Oosterlo vzw - BKLO

HBKLO Oosterlo biedt onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking. We zetten het onderwijsaanbod volledig op maat van onze leerlingen, rekening houdend met ieders mogelijkheden, talenten en beperkingen. 

Pink Paws Pet Rescue

Pink Paws vangt oude, zieke en gehandicapte katten op.

MAI Opwijk - applicatie SAM

SAM is een digitale co-teacher die een belangrijke hulp en structuur biedt aan leerlingen in de praktijklessen van het buitengewoon onderwijs. In 2021 staat SAM klaar voor een grote stap voorwaarts.

De Vrolijke Kring vzw

De Vrolijke Kring vzw is een vereniging in Ronse waar mensen met en zonder armoede-ervaring elkaar kunnen ontmoeten. We luisteren naar elkaar en gaan samen de strijd aan tegen armoede.

KID fonds

Het KID Fonds wil de zorg voor kinderen met een primaire immuundeficiëntie (PID) verbeteren.

Villa Vagebond

Vzw Villa Vagebond werd opgericht door Zwerfkat in Nood. Zij komen op voor het welzijn van de meest kwetsbare katten, moederloze kittens, verwilderde kittens, zieke en/of aangereden katten. 

Suyana Peru vzw

Suyana Peru is gegroeid uit persoonlijk engagement van enkelen tegen de achtergrond van een hele geschiedenis van universitaire samenwerking tussen KU en onder andere de Universidad de Lima. Daarbij was er van in het begin een focus op psychosociale hulp.

VZW Kitten in Nood

Kitten in Nood is een opvang die verwaarloosde katten en kittens opvangt, verzorgd en volledig volgens de wetgeving in orde zet om dan een nieuwe thuis voor te zoeken. 

VZW Nierpatiënten Dendermonde

V.Z.W. Nierpatiënten heeft als voornaamste doelstellingen: de begeleiding van nierpatiënten en hun aanverwanten, advies & informatie geven aan nierpatiënten en hun aanverwanten.

Oudercomité Wonderwijs Brugge

Wonderwijs Brugge is een Buitengewone School voor basisaanbod met extra zorg voor kinderen van 6 tot 13 jaar. Voor herstellingen in het dierenpark, aankoop van voeders, de speeltuin, de moestuin,… is de financiële input door het oudercomité van harte welkom. 

Pedagogisch centrum wagenschot

Wij zijn een pluralistische, erkende en vergunde zorgaanbieder voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met (een vermoeden van) gedrags- en emotionele problemen, al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking.

Epilepsie Liga

1 op de 100 mensen heeft epilepsie. Om het welzijn van deze mensen te helpen zet de Epilepsie Liga zijn beste beentje voor. Taboe doorbreken is een eerste belangrijke stap. Dit kan door infosessies en infomateriaal. 

Lipodeem België

Lipoedeem België is een patiëntenvereniging voor en door vrouwen met lipoedeem. 

Kansenfonds vzw

Kansenfonds vzw organiseert acties met als doel het verhogen van de kansen voor kwetsbare kinderen en jongeren binnen de gemeente Knokke-Heist.

Galgo's Rescue Almeria

Galgo’s Rescue Almeria is een kleine shelter die zich hoofdzakelijk bezighoudt met het lot van de Galgo’s en podencos. Natuurlijk sluiten we onze ogen niet voor andere rassen / dieren in nood en openen ze ook hun hart en deuren voor hen

Centrum Ganspoel vzw

Centrum Ganspoel biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een visuele en visueel-meervoudige beperking.

Trappen Tegen Grenzen

Herstel in beweging – lotgenotencontact – krachtig kwetsbaar
Meer info Trappen Tegen Grenzen

vzw LouTieJu

Vzw LouTieJu is een zorgboerderij die zich inzet voor kinderen die niet (meer) alle mogelijkheden hebben binnen onze maatschappij en dus nood hebben aan iets extra’s! Zorgboerderij LouTieJu heeft tot doel de mentale gezondheid van deze kinderen positief te beïnvloeden en de band met het gezin en/of begeleiders te versterken. 

VZW Fantasstisch

vzw Fantastisch zet zich in voor vrije tijds activiteiten voor kinderen met autisme.

Vzw Villa Max

Vzw Villa Max biedt vakanties aan families, met een ongeneeslijk ziek kind.

Vzw Elisio Vlinderpost

Met een lieve kaart voor Moederdag, Vaderdag en de verjaardag van het sterrenkindje verzacht vzw Elisio Vlinderpost het verdriet van ouders van een te vroeg overleden kind.

Move For Parkinson

Voor wie het zelf niet meer kan of voor wie ooit nog de diagnose zal krijgen, wil Move For Parkinson het onderzoek naar de ziekte financieel ondersteunen, in nauw overleg met Professor Cras, diensthoofd Neurologie UZA. 

12ME

12ME is een Belgische vzw die met een positief verhaal de ernst van de ziekte Myalgische Encefalomyelitis /Chronisch Vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) onder de aandacht wil brengen. 

Hachiko

Hachiko vzw verandert levens door assistentiehonden op te leiden en te plaatsen bij personen met een motorische beperking of epilepsie. Onze kwispelende assistenten staan met veel plezier dagelijks klaar en maken taken voor hun baasje opnieuw mogelijk

Chemotivé

Chemotivé wilt een positieve boodschap uitdragen waarbij pijn, verdriet, terneergeslagenheid, onmacht of zelfs woede worden omgezet in een ongeziene kracht om door te zetten, vooruit te streven en het maximum uit alles te halen.

Noah vzw

Vzw Noah is een organisatie die zich inzet voor gedumpte , zieke, afgestane en of mishandelde dieren. 

Oscare vzw

Oscare vzw is een nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens. 

Apojo vzw

Apojo vzw is een voorziening voor mensen met een beperking

Plentishare

Plentishare is a non-profit funding, small projects around the world in order to show how giving can transform both the giver and the receiver. 

Parkili

VZW Parkili wil het welzijn verbeteren van personen met de ziekte van Parkinson en hun omgeving. Dit doen we door hen in beweging te brengen, sensibiliseringsacties op touw te zetten en hen te stimuleren hun dromen waar te maken.

Kom op Tegen Kanker

Kom op Tegen Kanker strijdt iedere dag voor hun droom: een wereld zonder kanker. 

Huyse Nestelt vzw

Huyse Nestelt is een inloophuis voor mensen met of na kanker, hun naasten en nabestaanden.

Alzheimer Liga Vlaanderen

Samen dementie draagbaar maken. 
Meer info op de website van Alzheimer Liga Vlaanderen

IE-Limburg vzw hersenverlamming

IE-Limburg is een vereniging voor personen met een hersenverlamming. 

Dierenasiel Canina

Dierenasiel Canina is een opvang voor gevonden, ongewenste en/of verwaarloosde honden en katten.

vzw Eindelijk

vzw Eindelijk ondersteunt personen met een niet-aangeboren hersenletsel naar zelfredzaamheid. 

Dierenasiel Sint-Truiden

Al meer dan 50 jaar zorgen de dierenvrienden van Dierenasiel Sint-Truiden voor de opvang van huisdieren.

Crazy idee vzw

CrazyIdee vzw biedt vernieuwende (water-)activiteiten aan voor iedereen, mobiel en minder mobiel.

Pleegzorg Vlaanderen

Pleegzorg staat of valt met het aantal beschikbare pleeg- en gastgezinnen. Daarom moet er permanent geïnvesteerd worden in wervings- en bekendmakingsacties, in intensieve selectie, voorbereiding en vorming. 

Wens Ambulancezorg vzw

Wens ambulancezorg vzw verzorgt de wensen van palliatieve patiënten of ouderen met een speciaal uitgeruste wensambulance

Boven de Wolken

Boven de Wolken zorgt voor een laatste mooie herinnering voor ouders die hun baby verliezen. 

Tumbador vzw

Samen de situatie voor personen met een handicap verbeteren in Peru en Guatemala, daarvoor staat vzw Tumbador

CAR Impuls vzw

Het centrum voor ambulante revalidatie Impuls. staat in voor multidisciplinair onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren van 18 maanden tot 19 jaar, met uiteenlopende problematieken op vlak van ontwikkeling en gedrag.

Met lege handen

Met Lege Handen is een vzw van en voor lotgenoten; ouders van een overleden baby.

vzw Voor Kinderen

VZW Voor Kinderen
heeft als doel om het leven van zieke kinderen aangenamer te maken door het organiseren van evenementen en het verlenen van praktische en financiële bijstand.

Little Heroes vzw

Little Heroes informeert en ondersteunt ouders van kinderen met hersenverlamming in België.

Bubble ID

Bubble ID is een initiatief van het Centrum voor Primaire Immuundeficiënties Gent. Het wil de onwetendheid rond PID (Primaire Immuundeficiënties) doorprikken en het isolement van PID-patiënten doorbreken (‘Burst the Bubble’).

Huize Eyckerheide

Huize Eyckerheyde in Wintam is een voorziening voor volwassenen met een motorische en ernstig tot diep mentale beperking. 
Recent werd een stukje Eyckerheyde bijgebouwd, waardoor sedert najaar 2020 ook minderjarigen ondersteund worden. 

European Mammal Foundation

Help to protect Europe’s mammals by donating now ! The EMF works to determine the distribution of all 270 mammal species in Europe with a view of ensuring their protection.

vzw Ithaka

Ithaka vzw is een coachingcentrum voor mensen met een beperking

Transplantoux vzw

Transplantoux vzw brengt getransplanteerden samen en motiveert hen om gezond te leven, te bewegen en te sporten na een transplantatie.

wzc De Vlietoever

Om onze bewoners nog meer te laten genieten van de mooie omgeving van het pittoreske Wintam, zou extra budget meer dan welkom zijn voor de aankoop van een rolstoelfiets. 
wzc De Vlietoever

BTV-Fonds voor darmkankeronderzoek

Het BTV-Fonds voor darmkankeronderzoek wil de ontwikkeling van nieuwe technologieën ondersteunen die de screening naar darmkanker en de diagnose voor de patiënt accurater en efficiënter maken.

Road2Ventoux

Road2Ventoux is een initiatief van enkele Leuvense vrienden ten voordele van het kinderkankerfonds Leuven.

Spierziekten Vlaanderen

Spierziekten Vlaanderen is een vrijwilligersorganisatie die zich sinds 1987 inzet voor het algemeen welzijn van mensen met een spierziekte

vzw LuCa met Power

LuCa met Power vzw is opgericht om kinderen met CP te helpen in hun revalidatie. Dit zowel informatief als financieel.

Dukes on Wheels

Dukes on Wheels wil  rolstoelbasket promoten in noord West-Vlaanderen en mensen met een fysieke beperking aan het bewegen krijgen. 

Hope for Paws

Hope For Paws vzw werd opgericht om verschillende hondenasielen in binnen- & buitenland te ondersteunen met financiële steun en dmw het inzamelen van hulpgoederen.

Belgische vereniging ziekte van Hirschsprung

De Belgische vereniging ziekte van Hirschsprung zet zich in voor kinderen & volwassenen met de ziekte van Hirschsprung. 

vzw Oostrem

vzw Oostrem biedt dag- en woonondersteuning aan volwassenen met een beperking. 

vzw Prinses Harte

VZW Prinses Harte ontwikkelt ridders- en prinsessenpakketten, die het ziekenhuisverblijf van de kinderen mee aangenamer kunnen maken. Met deze pakketten zorgt het voor een dosis kleur, licht en troost in de soms beangstigende ziekenhuisomgeving.

Rako België vzw

RAKO heeft het bouwen van duurzame infrastructuur voor het aanbieden van basisonderwijs en basisgezondheidszorg in achtergestelde gebieden op het platteland van Cambodja als doel. Maar ondersteunt ook projecten die werken aan zuiver drinkwater en sanitaire voorzieningen

Sint Vincentius Diest

Voedselbedeling voor de minderbedeelden. 

Coda

Coda vzw biedt al 20 jaar gespecialiseerde palliatieve zorg aan terminale patiënten en hun families. 

Hippo & Friends type 1 diabetesfonds

Hippo & Friends type 1 diabetesfonds steunt fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en het ziekteverloop van type 1 diabetes maar ook naar nieuwe medicijnen of behandelingswijzen ter voorkomen en genezen van type 1 diabetes. 

Hello KATty

Hello KATty is een thuisopvang voor hulpbehoevende thuisloze/zwervende/afgedankte kittens met/zonder mama. 

Awel

Awel, de kinder- en jongerentelefoon, luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal en/of een probleem

Nyumba ya Tsogolo VZW Malawi

Nyumba ya Tsogolo VZW Malawi is de Belgische tak van het gelijknamige project in Malawi. De twee VZW’s gaan hand in hand om de straatkinderen van Malawi een betere toekomst te bieden.

MS-liga Vlaanderen

Vereniging voor multiple sclerose
MS-liga Vlaanderen

Diabetes liga vzw

Onderzoek naar diabetes
Diabetes Liga vzw

vzw Live A life

Live A Life is een VZW dat door de organisatie van een festival, geld wil inzamelen voor het kankeronderzoek. De opbrengsten gaan naar het Limburg Clinical research center.

Missing You vzw

Missing You ijvert ervoor dat ieder kind, jongere of jongvolwassene die geconfronteerd wordt met verlies voldoende ruimte en gepaste steun krijgt om zijn individueel rouwproces op de best mogelijke manier te doorlopen. 

Hannekensnest vzw

Hannekensnest, een warm nest voor mens en dier, staat voor de samenleving te bevorderen op een sociale en recreatieve manier, zowel volwassenen als kinderen met een bijzondere aandacht zijn ook welkom bij ons.

Zwerfpoezen Rupelstreek

Zwerfpoezen Rupelstreek, een team van vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor onze katten.

Muco Vereniging

Mucoviscidose of muco (ook wel taaislijmziekte of cystic fibrosis genoemd) is de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in België.

COPD vzw

COPD of chronisch obstructief longlijden is een chronische longziekte die gekenmerkt wordt door luchtweg ontsteking, luchtwegvernauwing en afbraak van longweefsel. 

Vzw Animal Trust

vzw Animal Trust is gespecialiseerd in de opvang & herplaatsing van in beslag genomen honden wegens verwaarlozing of mishandeling & ex-broodfokhonden.

Rode Kruis Ruisbroek

Rode Kruis Ruisbroek zet samen met mensen uit de buurt de schouders onder verschillende projecten: van bloedinzamelingen tot eerste hulp aanleren of zorgeloos evenementen organiseren.

Stoma-Actief

Stoma-Actief is een lotgenotengroep voor stomadragers, die zich specifiek richt naar actieve en jonge stomadragers. 

De stilte omarmd

De stilte omarmd is je houvast als geboorte afscheid nemen wordt. Met gratis individuele rouwbegeleiding helpen we ouders van een overleden baby en hun omgeving terug grond onder hun voeten te voelen.

Dendermondse Zwervertjes

Animals & People Projects
Dendermondse Zwervertjes

Red de Wiel

“RED DE WIEL” is een buurtcomité dat zich inzet voor de bescherming van de natuur rond de Mannenwiel in Bornem. Ook wel “de groene poort van Bornem” genoemd. Al 3 jaar vechten wij een procedureslag uit tegen bouwpromotoren die rond de wiel appartementsblokken willen bouwen. 

Demoucelle Parkinson Charity

Wandel mee naar een oplossing voor Parkinson, een neurologische ziekte waarbij de patiënt geleidelijk aan achteruitgaat, en breng een licht van hoop voor de 6.3 miljoen Parkinsonpatiënten wereldwijd. 

Stichting De Kleine Strijders

Stichting De Kleine Strijders geeft speelgoedpakketten aan zieke kinderen in het ziekenhuis, ook aan evt broers en zussen. De ouders krijgen een verzorgingset.

Warme Gloed VZW

Warme Gloed, een vzw met verscheidene projecten in Gambia, met als doel mensen helpen, dingen verbeteren, mensen kansen bieden om zelf initiatief te kunnen nemen. 

Zelfmoord 1813

In deze Corona tijden is vereenzaming een groot risico. Er is een verhoogde kans op depressies en zelfmoordgedachten. Vandaar dat de zelfmoordlijn een extra steuntje verdient om deze mensen te helpen.

Save dogs life

Save Dogs Lifes red honden (salukis) uit het midden oosten. Niet enkel door ze te laten adopteren maar er ook voor te zorgen dat de omstandigheden (shelter) waar ze verblijven diervriendelijk zijn.

Benefiet voor Wilfred

Wilfred(10j) is de zoon van onze collega waar leukemie bij is vastgesteld. Wij willen hem graag steunen door te wandelen.

Gonda Martens Educational Foundation For Children

Materiële en financiële hulp aan “Second Chance Education Centre” in Moshi / Tanzania.

Vereniging Steun de dieren

Vereniging Steun de dieren heeft als doel dieren te helpen dit door inzameling van donaties en dierenmaterialen om dan te verdelen onder goede dierendoelen uit binnen- en buitenland. 

Medecins sans frontieres

In more than 70 countries, Médecins Sans Frontières provides medical humanitarian assistance to save lives and ease the suffering of people in crisis situations.

Lucas for Live vzw

Lucas for Life is een vzw met zetel in Leuven (Kessel-Lo) die zich inzet voor palliatieve zorg bij kinderen en jongeren, onder meer door fondsenwerving en het sensibiliseren rond deze thematiek. 

Mfc Meetjesland ( Vzw Blij Leven)

MFC Meetjesland is een voorziening die kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen begeleidt. Onze begeleiding is groeigericht. We helpen hen immers groeien naar meer zelfstandigheid in het leven én een grotere verbondenheid met iedereen die hen omringt. 

Oudervereniging basisschool Ter Linde Schoten

Als oudervereniging zamelen we geld in om de school van onze kinderen aangenamer en leuker te maken. Basisschool Ter Linde, gelegen in de Lindelei te Schoten is een kleinschalige wijkschool waar kinderen echt kind mogen zijn en iedereen iedereen kent.

Galgos shop belgie

Galgos Shop België helpt de spaanse mishandelde honden en poezen van huellas Puertollano

FINADO vzw

Finado helpt gezinnen die leven in extreme armoede, in onmenselijke omstandigheden op “de weg naar een betere toekomst” en dit in Ethiopië, Vietnam en Haïti. 

vzw Care for us

Care for us is een vzw die hulp en bijstand verstrekt, zowel materieel als mentaal, aan chronisch zieke, niet-kapitaalkrachtige zorgvragers door gebruik te maken van principes uit de natuurlijke gezondheidszorg.

vzw Digitale Wolven

Digitale Wolven zorgt ervoor dat kinderen en jongeren (van 6 tot 18 jaar) de kans krijgen om met digitale vaardigheden in contact te komen. 

Zonnekamp vzw

Zonnekamp is een vereniging die elk jaar een 10-daagse zomervakantie organiseert voor personen met een fysieke en/of mentale beperking. We willen op deze manier een vakantie op maat bieden, de ouders/broers/zussen tijd geven om even zorgeloos te genieten en samen met onze eigen kinderen ervaren hoe fijn het is met iedereen samen te leven.

VOC Merelbeke

Het VOC vangt vooral vogels en wilde dieren op maar ook verdwaalde en gekwetst gevonden tamme diersoorten op. Het zoekt financiën en een groot terrein voor de noodzakelijke verhuis .

Ten Dries

Ten Dries is een warme plek in Landegem, waar een honderdtal kinderen en adolescenten tussen 1 en 25 jaar met een motorische of meervoudige beperking zich maximaal kunnen ontplooien dankzij aangepast onderwijs, de leefgroepswerking, hulpmiddelen en therapie.

Poezenbos vzw

Poezenbos is een No Kill asiel voor alle zwerfkatten van Buggenhout, Merchtem, Meise, Londerzeel… groot, klein, oud of jong… wij dragen de beste zorgen voor hen ??

Actief Chaldeeuwse Organisatie Mechelen

Actief Chaldeeuwse Organisatie zet zich op een vrijwillige basis in voor de kwetsbaren in de samenleving waaronder de mensen van de Chaldeeuwse gemeenschap van Mechelen, Sint-Katelijne-Wavver en Bonheiden. 

ReumaNet vzw

ReumaNet verenigt reumapatiënten en hun verenigingen in Vlaanderen. ReumaNet ijvert voor een betere levenskwaliteit van elke reumapatiënt, jong en oud.