Pers

17 juni 2020

Marc Van Ranst peter van 100Km Covid Challenge

Sinds maart heeft het coronavirus iedereen in de ban. “Ook voor ons als organisator van 100Km Dodentocht zorgde het virus voor een ommezwaai: geen 51ste editie met vertrek in Bornem. Wel een virtueel alternatief: 100Km Covid Challenge. Aan de meer dan 7 000 inschrijvingen merken we dat mensen tijdens deze periode nood hebben aan beweging. En dat stemt ook viroloog Marc Van Ranst gelukkig waardoor hij met plezier het peterschap van onze 100Km Covid Challenge opneemt”, aldus Gunter Vergauwen, hoofdcoördinator 100Km Dodentocht. 

Sinds 1 juni kan je inschrijven voor de 100Km Covid Challenge powered by Dodentocht. Een uitdaging waarbij je tussen 13 juli en 9 augustus minimum 100 kilometer wandelt, verdeelt over verschillende etappes of toch in één keer aflegt. “Net als bij onze gewone 100Km Dodentocht zien we aan de inschrijvingen dat de 100Km Covid Challenge ook een internationaal karakter heeft. Ondertussen gaan er wandelaars uit 22 landen, waaronder Engeland, Denemarken, Canada, Amerika, Zuid-Afrika, de uitdaging al aan. Goed voor meer dan 35 verschillende nationaliteiten”, geeft Gunter Vergauwen mee. De 100Km Covid Challenge maakt 100 kilometer wandelen toegankelijk voor iedereen. “We merken dat we nu vooral vrouwelijke deelnemers hebben. Van de momenteel meer dan 7 000 deelnemers is bijna 60% vrouwelijk.  Vooral bij veertigers blijkt wandelen enorm populair te zijn.”

Peterschap en ambassadeurs

Dat blijven bewegen enorm belangrijk is, bewijzen ook de verschillende ambassadeurs en het peterschap van Marc Van Ranst.  Met “Kom 100 kilometer uit uw kot” roept viroloog Van Ranst iedereen op om zich in te schrijven voor de 100Km Covid Challenge. Hij gaf alvast het goede voorbeeld en gaat ook mee de uitdaging aan.

Bij de Universiteit van Gent werken zowel prof. Jan Baetens van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen als prof. Maarten Vansteenkiste van de Faculteit Psychologie, bijgestaan door Joachim Waterschoot, Doctoraatstudent aan dezelfde vakgroep, vanuit hun eigen expertise mee aan het onderzoek van de Corona-crisis. Zij waren meteen enthousiast om de groep ambassadeurs van onze challenge te vervoegen.

Ook prof. Steven Van Gucht, hoofd van de Dienst Virale Ziekten bij Sciensano, en Karel Van Eetvelt, CEO van RSC Anderlecht, aanvaarden met plezier het ambassadeurschap.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email